Polecamy pizze:    
       
  1. sam syr 8. roslinkova 13.syrova
       
  2. ¹ynkova 9. laska nebeska 14.lunchmeatova
       
  3. havajova 10.gayowego 15.pozor ! pali ozor
       
  4. čosničkova 11.smrodova
       
  5. kurčakova 12.¹pinakova  
       
  6. vondračkova  
       
  7. kuchaųzova  
 
 
CESKA PIVNICA - CZESKA PIWNICA © ul.Grodzka 28, Lublin, e-mail biuro@ceskapivnica.pl tel. +48 81 534-30-56